Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług przez AnalizatorBik.pl

Rozdział I. Definicje
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu AnalizatorBik.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Definicje użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, oznaczają odpowiednio:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, który korzysta z usług serwisu AnalizatorBik.pl,
  2. Usługodawca – firma Jan Bijas z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wokalnej 8 lok. 47, 02-787 Warszawa, posiadająca NIP 5252325589, REGON 145906604, właściciel i operator serwisu AnalizatorBik.pl.
Rozdział II. Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Serwis powstał w ramach projektu „Stworzenie innowacyjnego serwisu Analizator BIK, weryfikującego zobowiązania, dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 3. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Niewyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu.
 5. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 7. Korzystanie z niektórych usług Serwisu wymaga rejestracji.
Rozdział III. Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca respektuje prawo do ochrony prywatności Użytkownika oraz prawo ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Regulaminem.
 3. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
 4. Użytkownik oświadcza, że dane osobowe udostępnia dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
 5. Udostępnione dane osobowe są niezbędne do realizacji celów związanych z działalnością Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację.
 7. Użytkownik oświadcza, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz ich przekazywanie do, jak i przetwarzanie przez, podmioty współpracujące z Usługodawcą, tj. przez Salomon Finace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000341761, NIP 5213545660.
 8. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa lub też po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika
 9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia jego danych osobowych.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez Użytkownika z powodu przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością Usługodawcy, występujące w Serwisie należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

* - pola wymagane* - pola wymagane* - pola wymaganeAby wyświetlić historię musisz się zalogować