Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Rejestry dłużników

czyli co to są zaległości BIK

Powszechnie Biuro Informacji Kredytowej mylone jest z pozostałymi instytucjami znanymi jako Biura Informacji Gospodarczej (BIG) - potocznie nazywane rejestrami dłużników. Działają one w oparciu o inną podstawę prawną niż BIK, mają również inne cele jak i kompetencje. W Polsce - na dzień dzisiejszy - działają następujące podmioty gospodarcze, zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm:

 • Bankowy Rejestr (BR lub BRKN – Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych)
 • BIG Infomonitor
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD)
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

W porównaniu z Biurem Informacji Kredytowej powyższe instytucje nie potrzebują zgody na przetwarzanie danych osób czy firm. Niemniej jednak, muszą spełnić prawne wymogi, aby informacja o zadłużeniu znalazła się w ogólnodostępnej bazie. Odmiennie jak w przypadku BIK, wpisów w rejestrze dłużników może dokonywać każdy (osoba fizyczna lub prawna), po spełnieniu określonych warunków.

Warunki dotyczące wpisu w rejestrze dłużników w zależności od formy prawnej wierzyciela:

WIERZYCIEL: Konsument (Osoba fizyczna nieprowadząca działalności)

DŁUŻNIK: Konsument (Osoba fizyczna nieprowadząca działalności), Przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego

 • posiada tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyrok sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności)
 • minimum 14 dni przed dokonaniem wpisu zostało przesłane wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG-ów z podaniem jego nazwy i adresu.

WIERZYCIEL: Przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego

DŁUŻNIK: Konsument (Osoba fizyczna nieprowadząca działalności)

 • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa kredytowa, umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa odprowadzania ścieków itp.)
 • łączna zaległość przekracza 200 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
 • minimum 30 dni przed dokonaniem wpisu zostało przesłane wezwanie do zapłaty na adres doręczeń wskazany przez dłużnika lub, jeżeli nie wskazał takiego, na adres miejsca zamieszkania. Wezwanie musi zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG-ów z podaniem jego nazwy i adresu.

WIERZYCIEL: Przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego

DŁUŻNIK: Przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego

 • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej)
 • łączna zaległość przekracza 500 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
 • minimum 30 dni przed dokonaniem wpisu zostało przesłane wezwania do zapłaty, na adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG-ów z podaniem jego nazwy i adresu.

Jeżeli podmiot prawny posiada tytuł wykonawczy minimalne kwoty i czasy zadłużenia nie mają zastosowania, a czas od wysłania ostrzeżenia o możliwości wpisu skraca się do 14 dni.

Wierzyciele są ustawowo zobligowani do usunięcia wpisów o dłużniku niezwłocznie po uregulowaniu należności.

Podstawę prawną działalności wyżej wymienionych rejestrów określają:

* - pola wymagane* - pola wymagane* - pola wymaganeAby wyświetlić historię musisz się zalogować