Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Wnioskowanie o kredytKrok 1 - Analiza kredytowa - (Tydzień I)

Zbieranie informacji na temat parametrów kredytowanej nieruchomości, dochodów i zobowiązań wnioskodawcy

Ekspert:
 • dokładnie zapoznać się z sytuacją wnioskodawcy
 • zapoznać wnioskodawcę z przebiegiem procesu kredytowego
Wnioskodawca:
 • podać aktualne informacje na temat istniejących dochodów i zobowiązań finansowych jak i nabywanej nieruchomości

Krok 2 - Przygotowanie i przedstawienie ofert - (Tydzień I)

Prezentacja najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz zapoznanie wnioskodawcy ze specyfikacją kredytów hipotecznych

Ekspert:
 • weryfikacja zdolności kredytowej oraz pozostałych warunków stawianych przez poszczególne banki
 • przedstawić min. 2 oferty banków (o ile to możliwe)
 • przedstawić wady, zalety oraz koszty kredytu poszczególnych ofert bankowych
 • zapoznać wnioskodawcę z listą wymaganych dokumentów
 • przesłać druki bankowe wymagane w oryginale (m.in. zaświadczeń o dochodach)
 • przekazać podstawową wiedzę na temat kredytów hipotecznych

Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 2?

 • ile trwa i jak przebiega proces kredytowy
 • jakie banki posiadają ofertę dostosowaną do przypadku wnioskodawcy
 • jakie dodatkowe produkty opłaca się włączyć do kredytu
 • jakie dokumenty będą wymagane do złożenia kompletnego wniosku kredytowego
 • jakie są podstawowe pojęcia związane z kredytem (np.: oprocentowanie, spread walutowy, ryzyko walutowe)

Krok 3 - Podpisanie umowy przedwstępnej - (Tydzień II)

Umowa przedwstępna w formie cywilno-prawnej

Zalety:
 • brak kosztu zawarcia umowy
 • możliwość aneksowania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów
Wady:
 • brak możliwości wpisu roszczenia do księgi wieczystej
 • brak możliwości dokładnego sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza

Zalety:
 • uzyskanie informacji o nieprawidłowościach i zawiłościach prawnych związanych z nieruchomością
 • możliwość skuteczniejszego dochodzenia przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej (przeniesienia własności)
 • możliwość wpisu roszczenia do księgi wieczystej
 • mniejsze ryzyko niedokończenia transakcji kupna-sprzedaży
 • większe bezpieczeństwo przy "skomplikowanych" transakcjach (np.: spłacanie kilku współwłaścicieli, spłata zadłużenia zbywców itp.)
Wady:
 • koszt taksy notarialnej za sporządzenie umowy
 • każda zmiana wymaga aneksu w formie aktu notarialnego (ponowne opłacenie taksy notarialnej)

Uwaga! Gdy zawierasz umowę przedwstępną i przyrzeczoną (akt przeniesienia własności) u jednego notariusza, opłata notarialna nie musi być pobrana dwa razy. O szczegóły zapytaj eksperta.

Krok 4 - Wnioski oraz dokumentacja - (Tydzień II-III)

Wypełnienie i podpisanie wniosków kredytowych

Ekspert:
 • przygotować komplety wniosków do banków
 • ustalić dokładne parametry kredytu (np.: wysokość wkładu własnego)
 • sprawdzić poprawność danych zawartych we wnioskach
Wnioskodawca:
 • podpisać wnioski kredytowe

Uzupełnianie dokumentacji kredytowej

Deweloper/Zbywca:
 • dostarczyć aktualne oraz oryginalne (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty dotyczące zbywanej nieruchomości
 • wypełnić dokumenty na drukach bankowych zgodnie z wolą banku
Ekspert:
 • sprawdzić aktualność i kompletność przedstawionej dokumentacji
 • wskazać ewentualne braki dokumentacyjne i informacyjne
Wnioskodawca:
 • dostarczyć dokumenty zgodne z wcześniej przedstawioną wyszczególnioną listą dokumentów

Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 4?

 • jaki jest termin do wypłaty środków dla zbywcy (zgodnie z umową przedwstępną)
 • jakie są ewentualne braki w dokumentacji
 • jaki jest szacunkowy czas do momentu wydania decyzji kredytowej

Krok 5 – Decyzja kredytowa - (Tydzień IV-VI)

Decyzja pozytywna

Ekspert:
 • bieżące informować o ewentualnych potrzebnych dodatkowych dokumentach i zmianach
 • sprawnie i szybko reagować na zaistniałe problemy
 • pomoc w wypełnieniu warunków postawionych przez bank w celu uzyskania decyzji ostatecznej
Wnioskodawca
 • terminowo uzupełniać ewentualne braki
 • wypełnić ewentualne warunki postawione przez bank w celu uzyskania decyzji ostatecznej

Decyzja negatywna

Ekspert:
 • przedstawić alternatywne rozwiązania (o ile to możliwe)
 • próba zmiany decyzji (o ile to możliwe)

Krok 6 – Wybór banku docelowego - (Tydzień VI)

Porównanie ofert banków

Ekspert:
 • pomoc przy wyborze docelowej oferty banku poprzez dokładne porównanie poszczególnych ofert
 • pomoc w wypełnieniu ewentualnych warunków wymaganych do zamówienia umowy
Wnioskodawca:
 • podjąć decyzję w sprawie wyboru banku
 • wypełnić ewentualne warunki wymagane do zamówienia umowy

Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 6?

 • jakie należy spełnić warunki do zamówienia umowy
 • jakie są parametry kredytu po decyzji (o ile określa je decyzja, a nie umowa kredytowa)

Krok 7 – Analiza i podpisanie umowy - (Tydzień VII)

Analiza zapisów umowy kredytowej

Ekspert:
 • analiza zapisów umowy kredytowej pod kątem ewentualnych błędów
 • zgłosić ewentualne korekty umowy
 • zapoznać wnioskodawcę z umową kredytową i wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienia umowy
Wnioskodawca:
 • zapoznać się z zapisami umowy kredytowej
 • zgłosić ewentualne błędy w umowie
 • wyjaśnić z ekspertem zagadnienia umowy i ewentualne nieścisłości

Podpisanie umowy kredytowej

Ekspert:
 • asystować przy podpisaniu umowy
 • objaśnić ewentualne nowe kwestie zaistniałe przy podpisaniu umowy
 • zapoznać wnioskodawcę z warunkami wypłaty kredytu
Wnioskodawca:
 • podpisać umowę kredytową
 • zapoznać się z warunkami wypłaty kredytu

Krok 8 – Uruchomienie kredytu - (Tydzień VII-VIII)

Wypełnienie warunków uruchomienia kredytu

Ekspert:
 • pomoc w wypełnieniu warunków uruchomienia
Wnioskodawca:
 • wypełnić pozostałe warunki uruchomienia kredytu

Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 8?

 • jakie warunki musi wypełnić aby kredyt został wypłacony

Krok 9 - Współpraca po uruchomieniu

Ekspert:
 • nadzór przy uruchomieniu kolejnych transz kredytu
 • pomoc przy prawidłowej obsłudze kredytu w razie problemów
Wnioskodawca:
 • zapoznać się z czynnościami jakie czekają na wnioskodawcę po wypłacie środków kredytu

* - pola wymagane* - pola wymagane* - pola wymaganeAby wyświetlić historię musisz się zalogować